Inscriere

Auditor intern

Cod. C.O.R.: 241105

Tip curs: perfecționare

Descriere:

Auditul intern reprezintă un ansamblu de activități și acțiuni corelate, desfãșurate de către persoane calificate în cadrul unor structuri specializate, constituite la nivelul instituției publice în cauză sau, după caz, la nivelul instituției publice ierarhic superioare, care, pe baza unui plan și a unei metodologii prestabilite, este destinat să realizeze un diagnostic general al sistemului, sub aspect tehnic, managerial și financiar-contabil.

Plan de pregătire

 • Desfăşurarea activităţii în echipa de audit intern
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Comunicarea specifică activităţii de audit intern
 • Efectuarea auditului activităţii manageriale
 • Efectuarea auditului financiar-contabil
 • Efectuarea auditului tehnic
 • Efectuarea inspecţiilor de audit intern
 • Elaborarea documentelor specifice activităţii de audit intern
 • Elaborarea planului de audit intern
 • Elaborarea raportului de audit intern
 • Planificarea activităţii de audit intern
Inscriere