Consultant fiscal

Inscriere

Consultant fiscal

- În curând -

Cod. C.O.R.: 241222

Condiții acces: studii superioare

Tip curs: specializare

Descriere:

Ocupaţia Consultant fiscal presupune desfăşurarea unui complex de activităţi care au ca rezultate:

  • acordarea de servicii profesionale în domeniul fiscal;
  • acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe;
  • asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;
  • asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;
  • asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;
  • realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate;
  • asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.

Certificat de absolvire

Inscriere