Consultant in informatica

Inscriere

Consultant în informatică

- În curând -

Cod. C.O.R.: 251901

Condiții acces: studii superioare

Tip curs: specializare

Descriere:

Consultantul în informatică:

 • cunoaşte şi se preocupă permanent pentru înţelegerea în profunzime a activităţilor desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), modul cum pot fi ele susţinute şi dezvoltate prin soluţii IT&C adecvate. Soluţiile IT&C special proiectate sau adaptate vor avea la bază cerinţele de lucru ale organizaţiei (firmă, instituţie), performanţele aşteptate, în condiţiile unor costuri acceptabile şi într-un timp determinat;
 • participă la proiectarea / reproiectarea suportului tehnic pentru cele mai complexe probleme ale sistemului informatic;
 • transpune / participă la transpunerea proceselor din organizaţie (firmă, instituţie) in cerinţe şi specificaţii IT&C; identifică soluţiile IT&C disponibile sau adaptabile;
 • elaborează recomandări detaliate pentru suportul IT&C al activităţilor critice / complexe sau al punctelor cheie ale sistemului informatic;
 • evaluează gradul în care noile tehnologii propuse satisfac cerinţele utilizatorului;
 • evaluează riscurile legate de securitatea datelor, programelor şi echipamentelor;
 • dispune de capacitatea de a studia, cunoaşte, înţelege şi analiza tendinţele tehnologice în industria IT&C; este expert în domeniu; lucrează în echipă cu alţi experţi pentru selectarea, adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile soluţii IT&C;
 • aplică standardele tehnice IT&C în vigoare in vederea soluţionării cerinţelor specifice ale organizaţiei (firmă, instituţie), aşa cum decurg ele din activităţile identificate pentru aceasta;
 • proiectează soluţii de adaptare a programelor / aplicaţiilor şi, eventual a echipamentelor existente (împreună cu dezvoltatorii de aplicaţii şi specialiştii hardware), astfel încât noile soluţii IT&C sau cele modificate şi adaptate să asigure creşterea performanţelor organizaţiei (produse sau servicii mai bune, productivitate a muncii mai mare, condiţii specifice de muncă mai bune, operaţii şi lucrări simplificate, etc.);
 • stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a calculatoarelor, echipamentelor periferice şi a celor de comunicaţii, care reprezintă suportul aplicaţiilor / componentelor / sistemelor complexe;
 • colaborează cu toate compartimentele funcţionale ale organizaţiei (firmă, instituţie) oferind asistenţă în folosirea tehnologiilor informaţiei în activitatea curentă a componentelor cu grad de dificultate ridicat; este la curent cu solicitările şi necesităţile reale hardware şi software ale fiecărui compartiment şi cu gradul lor actual de acoperire şi susţinere.

Certificat de absolvire

Inscriere