Inscriere

Expert învăţământ

Cod. C.O.R.: 235104

Tip curs: specializare

Plan de pregătire

 • Activități de cercetare și dezvoltare instituțională
 • Conceperea și implementarea de metodologii
 • Conceperea și implementarea de politici educaționale
 • Coordonarea activității în instituțiile de învățământ
 • Evaluarea activității în instituțiile de învățământ
 • Asigurarea calității activității în instituțiile de învățământ
 • Managementul schimbării
 • Analiza ocupațională
 • Standardul ocupațional
 • Standardul de pregătire profesională

Avantajele certificării:

 • Ordinul MECTS nr. 5338/ 11.10.2006 ce reglementează metodologia privind criteriile de selecție și de formare a experților înscriși în Registrul A.R.A.C.I.P., art. 5, lit. d, privind criteriile de selecție.
 • Ordinul MECTS nr. 5554/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei Corpului Didactic, art. 33, lit. c, privind criteriile de selecție a profesorilor asociați.
 • Ordinul MECTS nr. 5486/ 29.09.2011 privind aprobarea metodologiei și criteriilor privind acordarea gradațiilor de merit în învățământul preuniversitar, art. 6, pct. 1, lit. 3 și pct. 3, lit e, ce reglementeaza criteriile de acordare a gradațiilor de merit.
 • Ordinul MECTS nr. 5485/ 29.09.2011 privind metodologia de constituire a corpului profesori mentori, art. 8, litera c privind selecția profesorilor mentori.
 • Ordinul MECTS nr. 5549/ 06.10.2011 privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul educațional, art. 3, lit. c si anexa pct. 1, lit b, pct. 3, lit. d, privind criterii de selecție în corpul național de experți în managementul educațional.
Inscriere