Formator

Inscriere

Formator

Cod. C.O.R.: 242401

Tip curs: perfecționare

Descriere:

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă. Această definiţie extinsă este compatibilă cu definiţiile date formatorului la nivel european.

Plan de pregătire

  • Pregătirea formării
  • Realizarea activităților de formare
  • Evaluarea participanților la formare
  • Evaluarea programelor de formare
  • Metode și tehnici de formare
  • Marketing-ul formării
  • Proiectarea programelor de formare
  • Calitatea programelor de formare
Inscriere