Inspector resurse umane

Inscriere

Inspector resurse umane

Cod. C.O.R.: 333304

Tip curs: perfecționare

Descriere:

Ocupația de Inspector Resurse Umane este una din cele mai căutate din spectrul ocupațiilor din sectorul administrativ, în primul rând datorită gradului mare de absorbție pe piața forței de muncă, majoritatea angajatorilor având în schema de personal postul de Inspector resurse umane.

Plan de pregătire

  • Probleme de forţă de muncă şi şomaj
  • Probleme de legislaţia muncii
  • Probleme de psihologie organizațională şi management
  • Probleme de pensii şi asigurări sociale
  • Tehnologia activităţii

Pentru a obține Certificatul de Absolvire emis de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Autoritatea Națională pentru Calificări, în urma absolvirii programului de formare, se impune respectarea cu strictețe a prevederilor OUG 129/2000, republicată 2014 și a metodologiilor ce o reglementează privind autorizarea, organizarea și certificarea programelor de formare (www.anc.edu.ro).

Inscriere