Inscriere

Manager proiect

Cod. C.O.R.: 242101

Tip curs: perfecționare

Componente esenţiale ale competenţei şi performanţei managementului de proiect la sunt:

 • Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului;
 • Stabilirea specificaţiilor proiectului;
 • Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului;
 • Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp
 • Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului;
 • Estimarea şi bugetarea costurilor;
 • Estimarea şi asigurarea resurselor;
 • Gestionarea şi controlul utilizării resurselor;
 • Planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor;
 • Managementul contractelor;
 • Managementul financiar al proiectului;
 • Identificarea, documentarea, prioritizarea, cuantificarea riscurilor;
 • Urmărirea şi controlul riscurilor;
 • Selectarea şi managementul echipei de proiect;
 • Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului;
 • Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate;
 • Managementul implementării.
Inscriere