Monitorul oficial - Calcul medie admitere 2014

Monitorul oficial - Calcul medie admitere 2014

Monitorul oficial - Calcul medie admitere 2014

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învătământul liceal pentru anul scolar 2014-2015

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolventilor învătământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = (ABS+3EN)/4

unde: MA = media de admitere.
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolventii clasei a VIII-a