Legislatie Educatie

Legea Educatiei Nationale

Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011
Art. 1
Prezenta lege asigura cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului roman a dreptului fundamental la invatatura pe tot parcursul vietii. Legea reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de invatamant de stat, particular si confesional.

Mai mult

Ordin structura an scolar 2013-2014

Ordinul nr. 3818/2013 privind structura anului şcolar 2013-2014
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Mai mult

Monitorul oficial - Calcul medie admitere 2014

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolventilor învătământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.
Mai mult

Monitorul oficial - Calendarul admiterii 2014

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2014-2015
Mai mult

Monitorul oficial - Ordin admitere 2014

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015
Mai mult