♦♦♦ Educatia este imblanzirea unei flacari, nu umplerea unui vas  ♦♦♦

Socrate 

  

           Zece Plus este furnizor de programe educationale, autorizat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Gama de programe:

 • programe de initiere, perfectionare si specializare
 • programe de calificare
 • programe de dezvoltare personala

 

Baza legislativa:

 • Legea 129/2000
 • Ordinul comun M.E.C.T. si M.M.F.P.S. 353/5202/2003
 • Ordinul comun M.E.C.T. si M.M.F.P.S. 501/5253/2003
 • Ordinul comun M.E.C.T. si M.M.F.P.S. 77/3327/2005
 • Ordinul comun M.E.C.T. si M.M.F.P.S. 673/5395/2006
 • Ordinul comun M.M.F.P.S. si I.N.S.  1832/856/2011
 • Legea Educatiei Nationale
 • Rezoluția Consiliului Uniunii Europene 2006/C 168/01
 • Recomandarea Parlamentului European și Consiliului European 2006/962/EC
 • Cadrul European al Calificărilor

 

Programe formare organizate în perioada octombrie 2012- iunie 2013:

 • Animator socioeducativ- program  inițiere
 • Auditor intern- program specializare
 • Administrator imobile- program calificare
 • Contabil- program inițiere
 • Consilier juridic- program specializare
 • Director unitate de învățământ- program specializare
 • Evaluator de competențe profesionale- perfecționare
 • Expert învățământ- program specializare
 • Expert jurist- program specializare
 • Expert medic- program specializare
 • Formator- program perfecționare
 • Inspector resurse umane- program inițiere
 • Manager resurse umane- program perfecționare
 • Specialist resurse umane- program specializare
 • Manager proiect- program perfecționare
 • Mediator social- program inițiere
 • Mediator școlar- program inițiere
 • Mentor- program specializare
 • Metodist- program perfecționare

           Pentru programele Expert învățământ, Expert medic, Expert jurist, Specialist resurse umane, Zece Plus concepe și propune spre avizare Autorității Naționale pentru Calificări standardele ocupaționale în vederea reglementării competențelor generale și specifice aferente fiecărei ocupații.

Programele se finalizează cu următoarele documente:

 • Certificat de absolvire emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
 • Supliment descriptiv cu specificarea competențelor cristalizate
 • Supliment Europass.

♦♦♦ Educatia este cea mai puternica arma care poate schimba lumea ♦♦♦ 

Nelson Rolihlahla Mandela