Managementul organizației școlare

Blended-learning (față în față și online)Descriere

 

Tip curs: acreditat MEC

 

Categoria programului: 2

 

Credite profesionale transferabile: 30

 

Data acreditării: 15.07.2019

 

Bază legală: OMEC nr. 4482/15.07.2019

 

Important! Atestatele de formare continuă se eliberează doar pentru programele finalizate până la data de 05.07.2022. După această dată, se eliberează Certificat, conform Ordinului 4224/06.07.2022, anexa 3. Vedeți modelul și cadrul legal: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/Anexa_3_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Certificare.pdf

 

Domeniul tematic: Management și leadership în educație

 

Criteriu acces:

 • Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Scopul programului:

Formarea  competenţelor necesare cadrelor didactice preuniversitare de a aplica practicile managementului organizației școlare, în vederea creșterii eficienței instituționale și educaționale. 

 

Obiective generale:

 • Definirea domeniului managementului organizației școlare.
 • Evidențierea caracteristicilor culturii școlare și impactului acesteia asupra organizației școlare.
 • Identificarea dimensiunilor managementului resurselor umane și activităților relevante în organizația școlară.
 • Cunoașterea modalităților de realizare eficientă a managementului comunicării.
 • Identificarea caracteristicilor esențiale și a modului de implementare în organizația școlară a managementului conflictelor.
 • Cunoașterea dimensiunilor managementului schimbării și rolului acestuia în organizația școlară dinamică și adaptabilă.

 

Obiectivele sunt operaționalizate prin următoarele module:

 • Organizația școlară
 • Cultura organizației școlare
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul comunicării
 • Managementul conflictelor
 • Managementul schimbării

 

Înscrierile se realizează:

 • online, dând click pe Accesează curs
 • la sediile Edu Zece Plus

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 • copie carte identitate
 • copie certificat naștere
 • copie certificat căsătorie, doar persoanele care și-au schimbat numele/hotărâre divorț
 • copie diplomă studii ( bacalaureat/licență)
 • adeverință care atestă calitatea profesională

 

Taxa de formare: 380 lei

 

Verifică Registrul furnizorilor acreditați: AICI

| Edu ZecePlus