Administrator de condominii

Tip program: calificareDescriere

Tip program: calificare


Cod N.O. ( nomenclatorul ocupațiilor): 5153.3.1


Domeniul ocupațional: Administrație și management


Nivel de calificare: III


Tip de certificat obținut: Certificat de calificare profesională


Criteriu acces: învățământul general obligatoriu

 

Cursul de Administrator de condominii este program de formare profesională autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, respectiv Ministerul Educației Naționale prin Autoritatea Națională pentru Calificări, în baza Legii nr. 196/2018.


Atenție!

În baza O.M. nr. 353/5202/2003 precizat și în Standardul Ocupațional ce reglementează ocupația Administrator de condominii ( Secțiunea A, pct. 6), absolvenții cursurilor de Administrator imobile pot realiza o echivalare parțială/ recunoaștere de competențe, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

Taxa de formare: 540 lei

Taxa de evaluare: 50 lei

 

Vezi Registrul furnizorilor de formare autorizați: AICI

| Edu ZecePlus