Reglementări programe acreditate

Ordin privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_5967.pdf

 

Procedura privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

https://www.edu.ro/sites/default/files/Procedura%20noua%20echivalare_10.10.2019.pdf

 

| Edu ZecePlus