Expert în egalitate de șanse

Tip program: perfecționareDescriere

!!! Important! Programul este recomandat, prioritar, directorilor școlari, personalului nedidactic din învățământul preuniverstar și universitar, în conformitate cu O.G. 6322/ 2023, fiind respectate impunerile Ministerului Educației privind necesarul de cursuri de pregătire pentru personalul nedidactic, aprobare nr. 2903/DGMRURS/13.09.2023, fiind atinse două dintre competențele impuse, respectiv:

 • Dezvoltarea competențelor de recunoaștere și prevenire a segregării și a oricăror forme de discriminare.
 • Dezvoltarea competențelor în domeniul gestionării situațiilor de conflict și de prevenire a oricăror forme de violență (inclusiv bullying și cyber-bullying).

 

Se poate achita prin cardul aferent primei de carieră profesională/didactică.

 

Tip curs: perfecționare

 

COD C.O.R.: 242230 

 

Criterii acces: 

 • studii superioare 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 • copie carte identitate
 • copie certificat naștere
 • copie certificat căsătorie, doar persoanele care și-au schimbat numele/hotărâre divorț
 • copie diplomă licență

 

Edu Zece Plus, furnizor de formare profesională, organizează programul de perfecționare în ocupația Expert egalitate de șanse, adresat managerilor educaționali și membrilor comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, conform Ordinului MEC Nr. 4343 din 27.05.2020 privind violența psihologică- bullyingul.

 

Competențe specifice:

 • Planificarea activităților de prevenire și intervenție rapidă în vederea respectării principiului egalității de șanse
 • Prevenirea și combaterea violenței.
 • Prevenirea și combaterea discriminării.
 • Siguranța profesională și siguranța școlară.

 

Plan pregătire:

 • Modul I: 18.03.2024- interval 16³°- 18³°
 • Modul II: 25.03.2024- interval 16³°- 18³°
 • Modulul III: 01.04.2024- interval 16³°- 18³°
 • Modul IV: 15.04.2024- interval 16³°- 18³°
 • Modul V: 17.04.2024- interval 16³°- 18³°

 

Înscrierile se realizează:

 • online, dând click pe Accesează curs
 • la sediile Edu Zece Plus

 

Taxa de formare: 460 lei

Taxa de evaluare: 40 lei

 

Vezi Registrul furnizorilor de formare autorizați: AICI

| Edu ZecePlus